Top365.cz - Vaše kalendárium

Dnes je 20. 5. 2022, je právě 21:59 hodin. Nápověda

Top365.cz - Informace o Top365.cz

Pro server Top365.cz vznikl?
Server Top365.cz vznikl proto, e se na celm eskm internetu do dnenho dne neobjevil dn komplexn projekt, kter by se zabval souhrnem probhlch politickch, sportovnch, kulturnch a dalch udlost. Existuj tu sice strnky, na kterch lze nalzt kus informace o tom, co se kdy stalo, nikde vak nen mon zjistit, co se kdy stalo v konkrtn datum.

Veejn databze udlost
Top365.cz je kalendriem, kter pomh zjistit, co se stalo - napklad v den Vaeho narozen, pesn ped rokem, nebo v jakkoliv jin den, kter si vyberete. Do databze jsou zaneseny vechny vznamn udlosti od roku 1901, obdob od roku 2001 do souasnosti je zpracovno velmi podrobn, a proto zde z tchto let naleznete vce ne 100 novch zznam kad rok. Pro Top365.cz je typick, e vechny informace jsou podvny velmi strun a jasn - vtinou na dvou a tech dcch. Dky fulltextovmu vyhledvn je mon vyhledat jakoukoliv informaci bhem krtk chvle. U nkterch je navc uvedena ikona s odkazem, kter vs zavede na strnku vztahujc se k obrnji pojatmu tmatu.

Top365.cz se stle vyvj
Dn na serveru Top365.cz se nikdy nepestane vyvjet. Dal a dal informan texty budou do veejn databze nesustle pidvny - a to nejen ty prv uplynul, ale i dal z let minulch. K tomu zveme ke spoluprci i Vs - pokud vte o dleit ubhl udlosti, neotlejte a popite nm ji, prosme, abychom ji mohli zanst do veejn databze serveru. Zrove bude neustle vylepovno a vylaovno prosted celho serveru a nasazovny nov sluby.

Vlastn databze pouze pro Vs
Krom veejn databze, ke kter maj pstup vichni nvtvnci serveru Top365.cz, je kadmu k dispozici jeho soukrom st. Tam me kad vkldat vlatn informace o udlostech i lidech. Ochrana osobnm jmnem a heslem zaruuje, e se k tmto datm nedostane nikdo jin, ne Vy sami.

Kredity
Abychom Vs jet vce motivovali k pravideln nvtv serveru, nabzme Vm za prohldnut jakkoliv strnky serveru bonus v podob tzv. "kreditu". Za ty si od ns mete nsledn nechat vytvoit kalendrium - a to jak s veejnmi, tak i soukrommi informacemi.

Hledme strategickho partnera
Abychom mohli sv sluby neustle zlepovat a roziovat, hledme strategickho partnera, kter by projekt, kter vznikl ist ze soukrom iniciativy a finannch prostedk, zattil a finann zajistil jeho dal spn pokraovn. Pedpokldme, e v budoucnu by se mohl stt projekt Top365.cz vdlenm, a to bez jakchkoliv potench i prbench vysokch vdaj. Pro bli informace ns, prosme, kontaktujte.

Copyright
Vechny texty ve kterkoliv sti serveru Top365.cz jsou k pouit pro soukrom ely zcela zdarma. Pro vyuit v komernm sektoru (rdia, televize, titn periodika a dal tiskoviny atd.) lze informace uveejnn na tomto serveru pout pouze s uvedenm, e tyto informace byly vyhledny na serveru Top365.cz. Poruen tchto prv nebo jejich sti me bt sthno podle obanskho a trestnho prva.

Provozovatel
Autorem serveru a jeho provozovatelem je:
Josef Kulhav (jjnk.zde.cz)
e-mail: top365@top365.cz
mobil: 604 707 349
ICQ: 256567266

Zpět na předchozí stránku
Zpět

   
Přihlášení uživatele:
Jméno:   
Heslo:   

Nová registrace

Informace pro Vás:
  Informace o Top365.cz
  Kontakty
  Zdroje informací
  Téma
  Statistiky
  Kredity
  Mapa serveru
  Kalendář jmen
  Státy světa
  PSČ
  Teplotní rekordy
  Pohádky pro děti
  OA pro tělesně postižené
  Školka a jesle Trutnov
 

(c) 2003 - 2018 -jjnk- Josef Kulhavý
top365@top365.cz
Stránka byla zpracována za 0.00 sekundy.